SEO Hizmet Şartları ve Koşulları

“Arama Motoru Optimizsyonu”, “Arama Motoru Uyumlaması” ya da Optimize Edilmiş İçerik Pazarlaması” genel anlamlarını ifade eden SEO Hizmet Şartları ve Koşulları.

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve belirli Dijital Pazarlama faaliyetlerini geliştirme hizmetlerimiz, işimizin niteliğinin müşterilerimiz tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu şartname, asıl anlaşmanın yapılabilmesi için gerekli olan 1 aylık ön çalışma ile ortaya çıkarılması beklenen sorumluluklara, rollere ve beklentilere atıfta bulunur. Hizmeti sunan (SEO Uzmanı Star Yazılım Ofisi) ve hizmeti alacak olan kişiler arasında verimli bir işbirliği gerçekleştirmek, ideal bir ortam oluşturarak işin nasıl ele alınacağı ve nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili tüm detayların en doğru biçimde ortaya çıkarılması için gereklidir.

Ön hizmet süresi içerisinde, ele alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde rol alacak kişilerin belirlenmesi, görevin dağıtım şekli, dönüş, geribildirim süreleri hakkında nihai sorumlulukların tanımı yapılacaktır. Hizmet kapsamının değiştirilebilmesi, hizmetin kapsamı dışında tutulan ancak hizmeti etkileyen çalışmaların belirlenmesi ve talep edildiğinde yerine getirilme şekli ile ilgili detayların ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Hizmet sağlayıcı, sorunları raporlamak, nedenlerini, uygun çözüm ve geliştirme yollarını üretmekle yükümlüdür.

Hizmet sağlayayıcı bu süre içerisinde, sunucu performansı, yönlendirme sorunları ve doğru kullanımı, işlevsellik, kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi sorunlarının keşfi ve geliştirilmesi, url yapıları, iç ve dış bağlantılar, indeksleme kurallarının belirlenmesi vb. sorumluluklarının uygulanması için teknik olarak, web sitesinde veya sunucuda herhangi bir manuel müdehalede bulunmaz.

Bir aylık süre sonunda, aşağıdaki temel süreçler ve kapsadıkları tüm alt alanlar analiz edilmiş, işin gereksinimleri ortaya çıkarılmış ve fiyatlandırma için esnek bir kapsam oluşturulmuş olacaktır.

 • Fiziksel Performans (Sunucu), Site Performansı
 • Entegrasyonlar, veri paylaşımı (GA, GMB ve diğer denetim araçlar)
 • Anahtar kelime araştırması, hedefleme, keşif (LSI)
 • Sayfa içi SEO, Url, Meta keyword eşleştirme, semantik kontroller (TF*IDF vb)
 • Yapısal verilerin etkin kullanımı için destek (Rich Snippets)
 • Tarama verimliliği, index stratejisi
 • Trafik analizi
 • Rakip / sektör analizi
 • Geri bağlantı yapılandırma kanallarının keşfi,
 • Blog, sosyal medya stratejilerinin keşfi
 • Kullanılabilirlik ölçümleri ve geliştirme
 • İçerik oluşturma, strateji ve yöntemlerin keşfi

Yukarıda belirtilen alanlarda elde edilen tüm veriler haftalık olarak raporlanacak, gerektiğinde anlık olarak da erişilebilecektir. Bu çalışmaların sonunda hizmet alan web sitesinin, teknik SEO sorunlarının tamamı çözülmüş, arama ağlarındaki performansı ve dijital pazarlama faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların önemli bir bölümü ortaya çıkarılmış olacak ve tanımlanabilir hale gelecektir.

Ücretsiz deneme süresi talepleri ajansımızın kapasitesine göre sıraya alınmaktadır. Ayrıca belirli hassas sektörler, daha önce Black Hat Seo yöntemleri ile yönergeleri ihlal ederek manuel cezaya maruz kalmış web siteleri kabul edilmemektedir.

ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO) HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu anlaşma ile SEO Uzmanı Star Yazılım Ofisi (bundan sonra “SEO Uzmanı” olarak anılacaktır ) ve hizmet alan kurum veya kişi (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır, “siz”) arasında hizmete konu olan çalışma ve ödeme koşullarını belirler.

2. TEMSİL VE GARANTİLER

SEO Uzmanı, müşterimize web sitemizde açıklandığı şekilde Arama Motoru Optimizasyonu ve Raporlama Hizmetleri (bundan böyle “SEO”, “Optimize Edilmiş İçerik Pazarlaması” olarak anılacaktır) sağlamayı kabul eder. Arama motorlarında (Google, Yandex ve Bing) Müşterinin site (ler) inin doğal görünürlüğünü geliştirmek ve iyileştirmek için belirli terimleri ve / veya ifadeleri kullanma yetkisine sahibiz.

3. TANIMLAR

Bu sözleşmeye açıklık getirmek için, kullandığımız bazı SEO terimlerini / jargonlarını tanımlayacağız. Amacımız, anlaşmaya katılan tüm taraflarca karşılıklı olarak anlaşılabilen sözleşme geliştirmek. Ancak, aşağıda açıklanan SEO terimlerinin doğruluğu konusunda herhangi bir garanti veremiyoruz ve ayrıca tüm SEO terimleri aşağıdakilerden ibaret değildir.

Teslimat – Bir müşteriye teslim edilmek istenen (dahili veya harici) proje sonucunda üretilen maddi veya maddi olmayan nesneyi tanımlamak için proje yönetiminde kullanılan bir terimdir. Bir rapor, belge, sunucu optimizasyonu veya genel bir hizmetin teslim edilebilir halde olduğunu tanımlar.

SEO – İçerik ve web site yapılarının optimize edilme yöntelerinin tamamı. Doğal veya ödemesiz (“organik” veya “algoritmik”) arama sorgu sonuçlarının hedeflenen anahtar kelime veya anahtar kelime öbekleri için geliştirilmesi.

Sosyal Medya Optimizasyonu – Sosyal medya üzerinden tanıtım yapmak için kullanılan yöntemler kümesidir.

Arama Motorları – Bir bilgisayar ağından doküman çağırmak için kullanılan bilgisayar programlarının genel adı. Türkiye için genellikle üç popüler arama motorunu ifade eder: Google, Yandex ve Bing.

Rakip – Müşteri ile aynı konumda olan ve aynı coğrafi bölgelerde özdeş / benzer / aynı anahtar kelimeleri hedefleyen bir birey veya şirkettir.

Anahtar Kelime – Anahtar kelime veya anahtar kelime öbeği, arama motorları aracılığıyla bilgi bulmak için kullanılan bir arama terimidir.

Anahtar Kelime Araştırma – SEO uzmanları tarafından insanların arama motorlarına girdikleri arama terimlerini bulmak ve araştırmak için kullanılan bir uygulamadır.

Anahtar kelime doldurma – Etik olmayan bir arama motoru optimizasyonu (SEO) tekniği olarak kabul edilir. Anahtar kelime doldurma, bir web sayfasının meta etiketlerine veya içeriğine gereğinden fazla anahtar kelime yüklenmesini ifade eder.

Anahtar kelime kanonikleştirme – Bir web sitesinde aynı anahtar kelimeleri hedefleyen sayfaların önceliklendirilmesi için en iyi sürümü gösteren kanonik bir etiketle yönlendirilmesi.

URL – İnternetteki bir web sayfasının adresidir.

Link Yapılandırma – Müşteri web sitesine diğer sitelerden bağlantı verilmesini hedefleyen bir SEO tekniğidir.

Link Edinimi – Bağlantı edinme, bir web sitesindeki herhangi bir içeriğin doğal yollarla (kendi kendine, kullanıcılar / ziyaretçiler tarafından) bağlantı edinmesini hedefleyen bir SEO yöntemidir.

Web Sitesi Kullanılabilirliği – Ziyaretçilerin web sitenizi kullanmasının ne kadar kolay olduğu anlamına gelir.

Web Sitesine Erişilebilirlik – Web sayfalarınızın ziyaretçileriniz ve arama motorları için ne kadar erişilebilir olduğu anlamına gelir.

Kullanıcı Katılımı – Bir ziyaretçinin web sitenize ilgisini, olumlu olarak etkilenme derecesini belirtir.

Dönüşümler – Hedef olarak da bilinir. Siparişler, potansiyel müşteriler, indirmeler, sayfa görünümleri, kaydolmalar, trafik birer dönüşümdür.

Dönüşüm Oranı – Hedeflenen dönüşümlerle sonuçlanan ziyaretlerin toplam ziyaret sayına oranıdır.

KPI – KPI veya Temel Performans Göstergesi, bir kuruluşun veya bireyin hedeflerine ne kadar ulaştığını ölçmek için kullanılır.

Bağlantı popülerliği – Web sitenize gelen bağlantıların (backlink) miktarının ve kalitesinin ölçüsüdür.

4. TESLİMATLAR

SEO Uzmanı aşağıdaki teslimatları sağlamayı taahhüt eder:

Web Sitesi Denetimi – sağlanır (ancak bunlarla sınırlı değildir):

 1. Web sitesi kullanılabilirliği, güvenilirliği, erişilebilirliği, kullanıcı katılımı, yasal konular ve bunların nasıl çözüleceği ile ilgili önerilerin gözden geçirilmesi.
 2. Olumsuz SEO sorunlarından kaçınmak / gidermek için öneriler (anahtar kelime doldurma, yinelenen içerik, URL kurallaştırma, gizli metin, gizli bağlantılar, gizli yönlendirmeler, anahtar kelime gizliliği vb.)
 3. İçerik geliştirme ile ilgili öneriler. Ne tür içerik, ek trafik ve bağlantılar çekilebilir ve dönüşümlerin (hedeflerin) iyileştirilmesine yardımcı olunabilir.
 4. Site trafiğini gözden geçirme. Ziyaretçilerin web sitenizi nasıl buldukları ve nereden geldikleri.

Anahtar Kelime Araştırma Raporu – Arama hacmi ile birlikte web sitesine en yüksek miktarda alakalı trafik getirebilecek anahtar kelimelerin bir listesini sunar. Ayrıca, trafik oluşturamayan ancak daha yüksek bir dönüşüm oranı tetikleyebilecek uzun kuyruk anahtar kelime önerileri de sunar.

Web Sitesi Optimizasyonu – Web sitesinin müşterinin işine yaraması, ilgili trafiği satışa veya potansiyel müşteriye dönüştürebilmesi için tespit ettiğimiz sorunları giderilmesi. Aylık optimizasyon kampanyaları, yerinde optimizasyon veya saat bazında ücretlendirilmiş SEO hizmeti.

Sayfa içi optimizasyon – Hedeflenen anahtar kelimelerin arama motorlarıyla (Google, Yandex ve Bing) daha alakalı olması için müşterinin web sitesinin başlık etiketlerini, meta etiketlerini, içeriğini, HTML kodunu ve diğer sayfa faktörlerini değiştirebiliriz. Siteye ek trafik çekmek için anahtar kelime konumlandırma ve iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Link Oluşturma – Web sitenizin arama motorlarında görünürlüğünü arttırmak için bağlantı startejileri sunuyoruz.

Link Edinme / Viral İçerik Geliştirme – Sitenize ek trafik ve backlink kazandıracak olan içerikler (basın bültenleri, makaleler, misafir blog gönderileri) geliştirebilir ve destekleyebiliriz.

Sosyal Medya Optimizasyonu – Sosyal aktiviteleri web sitenize nasıl entegre edebileceğiniz konusunda önerilerde bulunabiliriz.

SEO Raporlama– SEO kampanyamızın etkinliğini, günlük olarak güncellenen otomatik bir çevrimiçi raporlama sistemi aracılığıyla sürekli izliyoruz.

5. ÖDEME KOŞULLARI

Faturalar, kampanyanızı başlattığınız tarihte veya civarında aylık olarak verilir ve tüm faturalar 28 gün içinde ödenmelidir. Ayrı bir teklifte belirtilmediği sürece tüm SEO kampanyaları en az 30 gün boyunca geçerlidir.

Müşteri aylık SEO hizmetleri için ödemeyi kabul eder ve bunu telefon / e-posta / çevrimiçi form aracılığıyla onaylar. Tüm ödemeler, aksi kararlaştırılmadıkça, “TRY” (Türk Lirası) cinsinden yapılacaktır.

Müşteriyle uzun telefon görüşmeleri, sevkıyat, posta ücreti, kurye ve seyahat gibi SEO Hizmetleri ile ilgili her türlü masraf müşteri aittir. Eğer müşteri projeyi fon eksikliği nedeniyle veya işbu sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeyen bir nedenden ötürü sonlandırmaya karar verirse, müşteri SEO Uzmanı’na bahsi geçen süre boyunca verilen tüm hizmetlerin ücretini ödemesi gerekir.

6. BELİRLİ HAKLARIN ATANMASI

Profesyonel SEO hizmetleri almak amacıyla, Müşteri aşağıdakileri sağlamayı kabul eder:

 • SEO Uzmanı sitede optimizasyon amacıyla değişiklik yapmak için FTP, SSH ve site yönetim paneline erişim, gerekirse, üçüncü taraflarla, örneğin web tasarımcınızla, doğrudan iletişim kurma izni talep edebilir.
 • Analiz ve izleme amacıyla mevcut web sitesi trafik istatistiklerine tam erişim.
 • Müşteri, SEO Uzmanı’nın arama motoru optimizasyonu için gerekli gördüğü makaleleri, logolarını, ticari markalarını, web sitesi resimlerini, içeriğini vb. kullanımınaizin verir.
 • Müşterinin sitesinde metin içeriği bulunmuyorsa, Müşteri ek veya daha zengin web sayfaları oluşturmak amacıyla elektronik biçimde ek metin içeriği sağlayacaktır.
 • SEO Uzmanı, Müşteriye ek ücret karşılığında site içeriği oluşturabilir.

7. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

SEO Uzmanı, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda, müşteriye ait bilgileri kesinlikle güvende tutmayı kabul eder. SEO Uzmanı, müşterinin yazılı izni olmadan hiçbir gizli bilgiyi kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir.

Benzer şekilde müşteri, hizmet süresi boyunca ve sonrasında, SEO forumlarında, bloglarda, topluluk gruplarında veya herhangi bir sosyal medyada, SEO Uzmanı’nın imajına zarar verecek biçimde SEO tavsiyesi aramamayı kabul eder.

8. FERAGATNAME

Müşteri, SEO hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakileri kabul eder:

Geçmişte yapılan ödemeler iade edilmez.
SEO Uzmanı, arama motorlarının politikaları, sıralama algoritmaları, şu anda veya gelecekte kabul ettikleri site ve / veya içerik türlerine göre bir kontrol sağlamamaktadır. Müşterinin web sitesi, arama motorunun veya rehberinin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir arama motorundan veya dizinden çıkarılabilir.

Bazı anahtar kelimelerin / ifadelerin rekabet gücü, arama motoru sıralama algoritmalarında devam eden değişiklikler ve diğer rekabetçi faktörler nedeniyle, belirli bir anahtar kelime, kelime öbeği veya arama terimi için arama sonuçlarında 1. sırayı / konumu veya sürekli ilk 10 konumda kalmayı garanti etmez.

SEO Uzmanı, manuel ceza ile ilgili olarak, trafik, indeksleme konularında sorumluluk kabul etmemektedir. Müşteri yeni web sitelerinin sıralanmasının eski sitelerin sıralanmasından çok daha zor olduğunu kabul etmeli ve konumlar, trafik ve gelirlerle ilgili gerçekçi beklentileri olmalıdır.

Yeni web sitelerinde, birkaç gün boyunca, hedeflenen bazı anahtar kelimeler için sıralamada geçici olarak yükselme yaşanabilir, ancak daha sonra gerçek yerine yerleşir. Bu durum, ‘yeni site etkisi’ olarak bilinir ve oldukça yaygındır. Müşteri, yeni bir sitenin bir ay içinde en üst sıralarda yer alamayacağını ve bir süre sonra gerçek durumuna geri döneceğini anlamış olmalıdır.

Nadiren, arama motorları, açık bir sebep olmadan siteyi indexten kaldırır. Bu durum genellikle herhangi bir ek SEO çabası olmadan düzelir.

Bir web sitesinin arama motoru sıralaması, sıralama algoritması, rakipler tarafından yapılan SEO çalışmaları veya her ikisindeki değişiklikler nedeniyle herhangi bir zamanda dalgalanma gösterebilir.

SEO çalışmalarının, tamamen ya da kısmen veya bilerek ya da bilmeyerek, herhangi bir tarafça SEO Uzmanı’na önceden danışılmadan değiştirilmesi durumunda tahrip edilmiş sayılır :

 • Dosya veya klasör adındaki değişiklikler.
 • Bir dosyayı farklı bir klasöre koymak, değiştirmek veya alt alandaki bir klasöre koymak.
 • Belgenin baş kısmında, başlık etiketindeki metni değiştirmek, site kimlik doğrulaması için gereken belirli HTML etiketlerini kaldırmak, değişiklikler yapmak.
 • Bir bağlantı, klasör, dosya, web belgesi veya alt etki alanını silmek.
 • Bir web belgesindeki metni, metnin biçimini değiştirme veya metni yeniden konumlandırma.
 • Analytics kodunu, web sitesi trafiğini izlemek için kullanılan diğer kodları web sayfasından kaldırma.
 • SEO Uzmanı’na danışmadan herhangi bir web sitesinden link alımı.
 • Bir dosya, klasör, web belgesi, bileşen veya herhangi bir işlevsellik eklemek.
 • Mevcut web dokümanlarının URL’lerini yeniden adlandırma.
 • Web sitesinin bir bölümünü çıkartma.
 • Web belgeleri, robots.txt, .htacess dosyası, sitemap.xml, rss.xml vb. web sunucusundaki herhangi bir dosyayı, klasörü veya alt etki alanını yeniden adlandırma, yeniden konumlandırma, ekleme veya kaldırma
 • Site mimarisindeki değişiklikler
 • Bağlantı metinlerindeki değişiklikler
 • Optimize edilmiş bir web sayfasında herhangi bir değişiklik yapmak.
 • Etki alanına yeni bir web sitesi yüklemek.
 • İçeriği web sitesinde çoğaltma veya başka web siteleri üzerinden çevrimiçi yayınlama.

SEO Uzmanı, aşağıdaki durumlarda, proje zaman çizelgesi veya ek masraflar (ek ücretler vb.) konularında hiçbir garanti / garanti vermez:

 • Müşteri, yukarıda belirtilen web sitesine dahil edilmesi için SEO Uzmanı’na sağlanan metin, grafik, fotoğraf, tasarım, ticari marka veya diğer sanat eserlerinin herhangi bir öğesinin müşteriye ait olduğunu veya söz konusu müşterinin her birini kullanmak için hak sahibinden izin aldığını garanti eder. Müşteri, SEO Uzmanı’nın bu tür unsurların kullanımından doğacak her türlü sorumluluk veya yükümlülükten zarar görmemesini, korunmasını ve savunmasını sağlayacaktır.
 • Arama Motoru Optimizasyonu amacıyla gerekli erişimi, belgeleri, izinleri veya herhangi bir desteği sağlamada gecikmeler.
 • Arama Motoru Optimizasyonu hizmetlerini yürütmek için SEO Uzmanı tarafından önerilen gerekli değişiklikleri yapmamak.
 • Uzun süren sunucu kesintisi veya sorunları.
 • Müşterinin SEO konusunda kendini eğitmeyi reddetmesi. Müşteri, kendini SEO hakkında eğitmenin, parasının nereye gittiğini, neden SEO’nun zaman alıcı ama iyi bir uzun vadeli pazarlama stratejisi olduğunu anlaması için gereklidir.
 • Müşteri, SEO’yu tek başına, sitenin başarısından veya başarısızlığından sorumlu tutamaz. Müşterinin, SEO sağlayıcısıyla ortak olarak çalışması, gerekli zamanı ve taahhüdü vermesi ve pazarlama kampanyalarını başarılı kılmak için tavsiyelerini / önerilerini ciddiye alması ve zamanında tepki vermesi gerektiğini anlamalıdır.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VEYA İPTALİ

Sözleşmede belirtilen her şey yapıldıktan sonra bu sözleşme sona erer. Ayrıca sözleşme, ihlal olması durumunda sona erebilir ve her iki taraf da iptal etmeye karar verebilir. Sözleşme aynı zamanda sözleşmeye dahil olan tarafların karşılıklı anlaşmasıyla veya sözleşmede belirtilen ve insan kaynaklı felaketler (isyanlar, terör eylemleri, savaşlar vb.) Veya doğal afetler gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi imkansız hale geldiğinde de sona erebilir. Sözleşmeler iptal talebinden 30 gün sonra iptal edilebilir.

10. GEÇERLİ HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Geçerli yasa, sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık durumunda hangi yasal yollara başvuracağını açıklar. Müşteri ile SEO Uzmanı arasındaki herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık ile ilgi açılan davalar Konya Mahkemeleri tarafından yönetilecektir. Herhangi bir anlaşmazlık veya itilaf, müşterinin ve SEO Uzmanı’nın karşılıklı anlaşarak bağımsız bir üçüncü tarafın (hakem olarak da bilinir) atanmasıyla mahkeme dışında da çözülebilir. Ancak bu durumda hakemin kararı nihaidir, dava açılamaz veya temyiz edilemez.

Bu sözleşmede belirtilen iki taraf arasında sözlü veya yazılı başka bir anlaşma varsa, ayrı olarak incelenecektir. Bu sözleşmeyi mektup veya e-posta yoluyla aldığınızda, bu sözleşmeyi tamamen anladığınızı kabul edersiniz ve herhangi bir yanlış beyan olmadan, kendi iradenizle kabul etmiş olursunuz.

Bu sözleşmeyle çelişen veya bu sözleşmeyle çelişmeyen ancak SEO Uzmanının bu sözleşmenin herhangi bir bölümünü gerçekleştirmesini engelleyebilecek, sınırlayabilecek veya bozabilecek bir çıkar veya yükümlülüğünüz olmadığını beyan ve taahhüt edersiniz.